Een feest begint met
foodtruckaanhuis.be

Algemene voorwaarden

Standtijd / Service : 

 • Samen wordt er afgesproken met de klant wat de  tijd zal zijn dat wij ter plaatse zullen aanwezig zijn, dit aan een tarief van 50€ per medewerker /uur.
 • Afhankelijk van het aantal personen hebben we een bepaalde service tijd.
 • Onze minimum service tijd bedraag 1,5 uur.
 • Er is een opstart kost van 75€ per feest.

Kilometervergoeding : 

 • Km vergoeding 1,5€/km enkele reis.
 • Maasmechelen, Dilsen, Genk en Lanaken is er geen km vergoeding verschuldigd.

Voorzieningen door de klant : 

 • Een onbelaste stroomlijn 16/20A 220v.
 • Verharde ondergrond waar onze kraam kan opgesteld worden.
 • Indien we op de openbare weg staan, dient de klant de goedkeuring aan te vragen bij zijn gemeente.

Doorgeven van aantal personen en snacks tot 7 werkdagen op voorhand:

 • Wijziging in het aantal personen kan doorgegeven worden tot 7 werkdagen op voorhand.
 • Verandering van snacks kan gebeuren tot 7 werkdagen op voorhand.

Contract : 

 • De reservatie van jou feest dient altijd schriftelijk bevestigd te worden of per email.
 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon, indien er een verandering is doorgegeven tot 7 werkdagen op voorhand dan wordt dit per email bevestigd.
 • De goederen of diensten worden geleverd op de afgesproken feestdatum.
 • De levering gebeurt op de vooraf afgesproken feestlocatie.
 • De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 • Eventuele klachten kan u tot 8 dagen na de feestdatum indienen via een   aangetekend schrijven.
 • Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 • Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 2% per maand.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 15% van het factuurbedrag met een minimum van 60€. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 • Alleen de handelsrechtbank van Tongeren is bevoegd in geval van betwisting.
 • De volledige rekening dient op voorhand betaald te zijn, dit om onze reeds gemaakte kosten te betalen, zo kunnen wij ook altijd een scherpe prijs aanbieden.
 • We zijn altijd stipt aanwezig, echter indien door drukte op de baan een file of ongeval, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor het laattijdig aankomen. Uiteraard lichten wij de klant tijdens onze rit in van de situatie moest dit zich voordoen.
 • De offerte/bestelbond/bevestiging is altijd onder voorbehoud van prijzen en bedrijfsstructuur. Foodtruck aan huis behoud dan ook het recht de prijzen ten allertijden stilzwijgend en éénzijdig te kunnen wijzigen door bijvoorbeeld inflatie, het duurder worden van grondstoffen en producten, energie en brandstoffen.
 • Foodtruck aan huis behoud zicht het recht de overeenkomst (eventueel via mail) éénzijdig te kunnen wijzigen of te verbreken/annuleren indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan met alle mogelijke kosten voor de klant.
Annuleringsvoorwaarden
 • Bij annulering tot 60 kalenderdagen voor de datum van het event, 50% van de offerte te betalen.
 • Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor de datum van het event. 75% van de offerte te betalen.
 • Indien de annulering minder dan 30 kalenderdagen voor de datum van het event plaats vind, 100% van de offerte te betalen.